Hydraulische herstelling

Hydraulische herstelling

Herstellen van hydraulische defecten

De firma is gekend voor alle mechanische en hydraulische herstellingen van eender welke opbouw, voertuig, machines, … uitgevoerd in onze werkplaatsen als ook op verplaatsing.

Mec Repair is in staat om uw technisch probleem snel op te lossen. Voor het herstellen van hydraulische leidingen is een pers aan boord met alle nodige koppelingen en slangen.